0

Ամանորյա իրական նվեր

Ես կարծում եմ, որ ամանորյա իրական նվերը սերն է և ընտանիքի ու հարազատ անդամների հետ ժամանակ անցկացնելը։ Մենք ամանորին ոչ ոքի չենք հրավիրում մեր տուն։ Դա պետքե լինի միայն ու միայն մեր ընտանիքի օրը։ Մենք արդեն մի քանի տարի շարունակ ամանորի նախօրեին ոչ ոքի չենք հրավիրում մեր տուն։ Այլ նստում ու միասին ընթրում ենք։ Մենք պատմում ենք մեր անցած տարվա հաջողությունների կամ անհաջողությունների մասին, նոր որոշումներ ենք կայացնում որոնք որ պատրաստվում ենք հաջորդ տարի կատարել։ Սեղանի խաղեր ենք խաղում ու զվարճանում միասին։ Եվ ամենակարևորը մոռանում ու անցյալում ենք թողնում մեր բոլոր կռիվները։ Օրինակ իմ և քրոջս։ Ամեն տարի այսպես է ու խոստովանեմ, որ այսպիսի նոր տարին ինձ շատ է դուր գալիս։ Հենց սա էր ամաննորյա իրական նվերը ինձ համար։ Դա իմ ընտանիքի հետ ժամանակ անցկացնելն էր։

Реклама
0

11.12.2018

Տնային աշխատանք
Կարդա՛ ,,Սուրբ Ծնունդի օրվա առավոտը,, պատմվածքը:
Քո կարծիքով ինչի՞ մասին է պատմվածքը:

Այս պատմվածքը անսահման և հարազատ սիրո մասին էր։ Այստեղ հայր ու տղայի շատ ջերմ հարաբերություններ են։ Դուք էլ մտածեք այդ մասին, այն մասին թե երբ եք դուք վերջին անգամ ասել ձեր հորը կամ մորը որ սիրում եք իրենց։ Չէ որ նրանք ձեր մասին մտածում են ու սիրում են ձեզ։ Խորհուրդ եմ տալիս հենց այսօր էլ գնալ ու ասել։

0

Դեկտեմբերի 7 — 13

ՏիգրանՀայկազունիների նոր թագավորությունը Ք.Ա. 7-6-րդ դարերում

Կազմիր Ք.Ա. 7-4-րդ դարերի Հայաստանի կարևոր իրադարձությունների ժամանակագրությունը:/Հայոց պատմություն դասագիրք /էջ 60-63/

Հայ հին վիպաշխարհի նշված հատվածը կարդալուց հետո նախ տաս ադասությամբ ամփոփիր Տիգրան Երվանդյանի կերպարը:

Երվանդ Սակավակյացին հաջորեց որդին՝ Տիգրան Երվանդյանը: Մոցժվսես Խորենացին համարում է, որ Տիգրանը Հայկից ու Արամից հետո ամենաքաջ Հայկազունին է: Տիգրանը աջակցեց պարսից արքա Կյուրոսին տապալելու Մարաստանի տերությունը, քանի որ վերջինս արշավել էր Հայաստանի դեմ: Կյուրոսը ստեղծեց պարակական տերությունը, այն աշխարհի տերություններից ամենամեծն էր:

Հայ հին վիպաշխարհ էջ 59-63/ Տիգրան Մեծ, Տիգրան և Աժդահակ/

Դասարանական

Կարդա , ծանոթացիր, մեկ նախադասությամբ ներկայացրու  տարբեր աղբյուրների հեղինակներին: 

Երվանդունիների մասին պահպանված տեղեկությունները հակասական են։ Այդ պատճառով Երվանդունիների ծագումը, Հայաստանում նրանց միասնաբար և անընդմեջ իշխելու հանգամանքները դեռևս վիճելի են պատմագիտության մեջ։ Ք.ա. 681 թվականին Ասորեստանի Սենեքերիմ արքայի որդիներ Սարասարը և Ադրամելեքը սպանում են իրենց հորը և փախչում Հայաստան։ Ենթադրվում է, որ նրանք հիմնադրել են այս հարստությունը։

Ըստ Մովսես Խորենացու, Հայոց թագավոր Երվանդ Ա Սակավակյացը և նրա գահաժառանգ որդի Տիգրանը Մարաց  թագավոր Աժդահակի ժամանակակիցներ էին։ Այս տեղեկությունը հաստատվում է նաև Տիգրանի և նրա հոր մասին Քսենոփոնի հաղորդմամբ։

Պերգամոն քաղաքից 12կմ հեռավորության վրա գտնված մի հունարեն արձանագրության մեջ Հայաստանի սատրապ Երվանդ Բ–ին վերագրված է բակտրիական ծագում։ Իսկ Կոմմագենեի Անտիոքոս Ա Երվանդունի թագավորի նախնիներին նվիրված Նեմրութ լեռան արձանագրության մեջ Երվանդունիները դասված են Դարեհ Աքեմենյան արքայի հաջորդների ցանկում։ Քանի որ Երվանդ Բ Աքեմենյան Արտաքսերքսես II արքայի փեսան էր, ուրեմն նրա սերունդը կարող էր մայրական գծով ճանաչվել Աքեմենյան։ Երվանդունիների Աքեմենյան շառավիղ լինելու հանգամանքը երբեմն ընդգծվել և գերագնահատվել է։ Ստրաբոնը Երվանդ Դ Վերջինին համարում է Դարեհ I–ի զինակից Հիդարնեսի սերունդ։

Ստրաբոնի այդ վկայության հիման վրա ուսումնասիրողները կարծում են, որ Դարեհ I-ը, վերացնելով Հայաստանի թագավորությունը, որի գահակալները սերում էին Երվանդ Ա Սակավակյացից, Հայաստանի սատրապ է նշանակել Հիդարնեսին, և նրա հաջորդները ժառանգաբար իշխել են մինչև մ.թ.ա. 3-րդ դարի վերջը։ Որովհետև այդ տոհմում հիշատակվում են Երվանդ անունով չորս թագավոր ու սատրապ, ուստի ենթադրում է, որ Հիդարնես Ա կամ նրան հաջորդած համանուն որդին, իրենց իշխանությունը Հայաստանում ամրապնդելու համար խնամիացել են հայոց Երվանդունիների տոհմի հետ։

0

December 10-14

Lesson 1

Hometask: Write an essay on “CHRISTMAS CELEBRATIONS IN DIFFERENT COUNTRIES” (Գրեք շարադրություն  “Ինչպես են նշում Ամանորը տարբեր երկներում” վերնագրով)

England

The English people at midnight, with the latest wings of the clock, open the back doors  to  old year to be gone and open the front  door to let the new year come inside. The children put a plate for Santa Claus’s gifts before sleeping, and the grass in the shoe for his donkey. They were organizing a large masquerade march, puppet shows there. The gifts are ordered to be thrown into the fireplace, as the smoke coming out of the chimney will take the letter to the right place. By the way, the tradition of exchanging  greeting cards was born in England. The first Christmas card was printed in London in 1843.

French

In France, Santa Clauses name is Pierre Noel. Pierre Noel visits the New Year’s Eve and leaves gifts in children pants.

Germany

Germany has its unique tradition. As soon as the arrows start announcing midnight, people of different ages climb on tables, chairs, armchairs, and jump with exciting exclamations .

Italy

Everyone knows about the New Year’s adventure in Italy. At the last minute of the year, they were thrown out of the old stuff. It is believed that if the old items are thrown out, the new year will give them the opportunity to buy new ones. In Italy  gifts give  Santa Claus, but to Befana Fairy, who encourages only hearing and smart children.

Spain

In the New Year’s Eve in Spain, 12 pieces of grapes should be eaten with the clock beats.

Columbus

The New Year in Colombia turns into a striking and unusual carnival. A festive parade takes place on December 31. Santa Clauses  name is Papa Pasquale in Colombia. Here Santa Claus is a personalized that is heads the masquerade․ In a masquerade Papa Pasquale the tallest of all, because it is walking on the high wooden legs.

Cuba

On the eve of New Year’s Eve in Cuba, residents fill the house with water and pour it out of the window at midnight. Thus, they want start the New Year whit a bright and green way.

China

New Year is a holiday lantern in China. They celebrated it on the fifteenth day of the Lunar Calendar. In congratulations, people are drowned in water. On this holiday, people with dry clothes almost do not meet. Instead of Christmas tree there are trees and lights in Chernobyl.

India

Հնդկաստանում Նոր տարին նշելու համար 8 ամսաթիվ կա, քանի որ այդ երկրում տարբեր մշակույթներ են խաչվում: Հնդկաստանի հարավում Նոր տարին նշվում է մարտին, հյուսիսում` ապրիլին, Քերալ նահանգամ` հուլիսին կամ օգոստոսին:

There are eight days to celebrate New Year in India, because different cultures are being crossed in that country. In the south of India, the New Year is celebrated in March, in the north by April, in the Kerala province in July or August.

Sweden

Swedes traditionally give each other candles because the moon is a symbol of friendship, kindness and joy.

 

Classwork

Make Christmas cards, decorate them yourselves and write Christmas and New Year wishes.

Lesson 2

Hometask: Santa’s little helper. Read the text and be ready to discuss. In the story Amy helps Santa deliver Christmas presents. Do you get presents for Christmas or another special day? Tell us about it! Christmas vocabularyIMG_20181208_110836.png

Classwork:  Deck the halls Learn the song by heart. Learn the new words and expressions.

2077fb853be926f6775fcbe17855d977.gif

0

07.12.2017

Դասարանում 

,,Ընթերցում ենք,, նախագիծ գրադարանում

Տնային աշխատանք

 

Սոկրատեսը շուկայում

Լինելով իսկական փիլիսոփա, Սոկրատը հավատում էր, որ իմաստուն մարդը բնազդաբարվարում է անսեթևեթ կյանք: Ինքն էլ նույնիսկ չէր կրում կոշիկներ,  թեև նրան  միշտ ձգում էր շուկայում  ցուցադրվող ապրանքները զննելը: Երբ մեկն իր ընկերներից հարցրեց, թե ինչու է նա այդպես վարվում: Սոկրատը պատասխանեց.

-Ինձ դուր է գալիս գնալ այնտեղ և հասկանալ, թե առանց ինչքան բաների է ինձ հաճելի ապրելը:

 

  1. Քոկարծիքովո՞րնէ այս ստեղծագործության  ասելիքը:

Այս ստեղծագործության ասելիքը հետևյալն է։ Պետք չէ ամեն մի նոր բանից ունենալ, եթե դու անգամ ունես դրա հնարավորությունը։ Պարտադիր չէ ամեն ինչից ունենալ առաջինը։

  1. Նորվերնագիրհորինիր:

Սոկրատեսի նոր միտքը։

  1. Տեքստում գտիր ուրիշի ուղղակի խոսքով նախադասություն և դարձրու անուղղակի:

-Ինձ դուր է գալիս գնալ այնտեղ և հասկանալ, թե առանց ինչքան բաների է ինձ հաճելի ապրելը:

Նրան դուր էր գալիս հնալ այնտեղ և հասկանալ, թե առանց ինչքան բաների է իրեն հաճելի ապրել։

  1. Կանաչ գույնովնշվածբառերի հոմանիշները գրիր:

Փիլիսոփա – մտածող

Զննել — հետազոտել

  1. Դեղինգույնովնշվածբառերի հականիշները գրիր:

Իսկական – բնական, իրական

Հաճելի — դուրեկան

6.Ի՞նչ ստեղծագործություն է սա /հեքիաթ, առակ, պատմվածք/, հիմնավորիր պատասխանդ:

Սա առակ էր։ Սա առակ էր, քանի որ սրա մեջ ուսուցանող միտք կա։ Այս առակը ասում է որ պետք չէ ամեն մի նոր բանից ունենալ։ Օրինակ եթե նոր հեռախոսի մոդել է դուրս եկել պետք չէ պարտադիր ունենալ այդ հեռախոսից։ Պետք է բավարարվել ունեցածով։

0

10.12.2018

Տնային աշխատանք
Կարդա՛ Վ. Սարոյանի ,,Բան ունեմ ասելու,, ռադիոպիեսը:
Առանձնացրու այն տողերը, որոնք քո կարծիքով կարևոր միտք են արտահայտում և մեկնաբանի՛ր:

Շատ բան ցանկացող շատ մարդ կա.  փորձեք չափից շատ բան չուզել, փորձեք բավարարվել ձեր ունեցածով, որովհետև ձեր ունեցածը  լիուլի է.

Այս խոսքի մեջ ուզում է ասել որ բոլոր մարդիկ էլ ինչ որ բան են ցանկանում, բայց չունեն հնարավորություն այդ իրը ունենալու։ Ասվում է որ երբեք պետք չէ հանձնվել։ Դու կարող ես հիմա չունենալ այդ իրը, բայց կգա ժամանակ ու քո երազանքը կկատարվի։ Դրա համար էլ երբեք մի հանձնվիր։

0

Դեկտեմբերի 7

Տնային Աշխատանք

Վարժ․ 510, 513, 514, 517

Վարժ․510

Համեմատեք թվերը

ա) – 8 < 7,

բ) 3 > –13

գ) – 7 > –17

դ) – 9 > – 11

ե) 0 > – 4

զ) 1 > – 8

 

Վարժ․513

Թվերը դասավորե՛ք աճման կարգով.

-40, -7, -6, -2, 0, 21, 28, 30

 

Վարժ․ 514

Թվերը դասավորե՛ք նվազման կարգով

88, 50, 29, -18, -33, -37, -67

 

Վարժ․517

Գտե՛ք այն բոլոր ամբողջ թվերը, որոնք աստղանիշի տեղում գրելու դեպքում երկու անհավասարություններն էլ ճիշտ կլինեն.

ա) 0 < 2 < 3

բ) 8 < 9 < 10

գ) – 6 < -3 < – 1

դ) – 4 < -1 < 0

ե) – 3 < -2 < 3

զ) –1< 0 < 1։