0

Աղն ու հացը՝ սրբություն…

urlԶատկական սեղանի վրա աղ ու հացի առկայությունը հատուկ խորհուրդ է ունեցել: Բանն այն է, որ Մեծ պասը, որ քառասուն օր տևելու պատճառով կոչվել է քառասնորդական, ժամանակին կոչվել է նաև Աղացք կամ Աղուհացից պաս՝ կապված այն բանի հետ, որ աղ ու հաց էին ուտում պասի որոշ օրերին և կամ ծոմը՝ աղ ու հացով լուծում: Բացի այդ, աղն ու հացը այն մթերքներն են, որոնց վերագրվել են հատուկ զորություններ, որոնք Զատկի խորհուրդը իրականացնելու միջոցներին հոգեհարազատ են: Աղին  հայերը վերագրել են քաջքերից, չար ոգիներից պաշտպանելու զորություն և դրա հետ կապված շատ գործողություններ են կատարել:
Հացն էլ աղի նման ունեցել է այդ զորությունները, սակայն դրան գումարվել են  զորավոր այլ հատկություններ ևս ու այն հասել է ընդհուպ սրբության աստիճանի: Այո, հացը սրբություն է թե՛ ամենօրյա գործածության մեջ, թե՛ տոնական սեղաններին ու հատկապես զատկական սեղանին, ուր այն հանդես է գալիս եռակի ձևով ու խորհրդով. ծլարձակած ածիկի տեսքով, որ ակնկալում է առաջիկա տարում հացի առատություն, սովորական, ամենօրյա հացի տեսքով (լավաշ, տոնիկ, բոքոն, ճաթ, մատնաքաշ), որ ներկայացնում է հացը իր բոլոր զորություններով, ծիսական հացի կամ թխվածքի ձևով, որ կապվում է գարնան խորհրդի (բաղարջ, ժինգյալով հաց) հետ: Չմոռանանք նաև, որ հացը որպես Քրիստոսի հետ Ս. Հաղորդության միջոց, նշխարի տեսքով իր սկզբնավորումն է ստացել Զատկի այն խորհրդավոր ընթրիքից, որի մասնակիցներն էին Քրիստոսն ու իր տասներկու առաքյալները:

Հարցեր և առաջադրանքներ

2. Օգտվելով համացանցից և գրքերից կամ հարցազրույց վերցնելով մեծերից՝ գրի՛ր, թե ինչ ասացվածքներ, առածներ, զրույցներ, ավանդույթներ կան աղի ու հացի հետ կապված:

 

 

Реклама
0

19.03 – 23.03

Սիրելի 5 – րդ դասարանցիներ, մենք շարունակում ենք մեր նախագիծը և լուծում ենք 6 – րդ դասարանցիների կազմած խնդիրները։

Մերի Երեմյան 

Խնդիր 1

Էլենը գնեց 4 կատու իսկ Նանեն` 9 կատու: Քանի՞ կատու երկու ընկերուհիները գնեցին միասին։ Կատուների  համար նրանք վճարեցին 19500 դրամ:  Ի՞նչ արժեր մեկ հատ կատուն:

4 + 9 = 13

19500 : 13 = 1500                       Պատ․՝ մեկ տավի համար վճարեցին 1500 դրամ։

 

Օհանջանյան Մոնիկա

Խնդիր 2

Արմենը ուներ 3 շուն՝ Ջեքը, Արջին և Ջոնին։  Շների համար Արմենը գնում է 105 կգ կեր։ Երկու օրվա ընթացքում Ջեքը ուտում է 3 կգ կեր, Արջին ուտում է Ջեքից 2 անգամ ավելի, իսկ Ջոնին ուտում է Ջեքի կերակուրից  4 անգամ ավելի։  Երկու օրվա ընթացքում յուրաքանչյուր շուն քանի՞ կիլոգրամ կեր է ուտում։  Իսկ կարո՞ղ ես հաշվել, թե 105 կգ կերը քանի՞ օրում մասին կուտեն։

3 x 2 = 6

4 x 3 = 12

3 + 6 + 12 = 21

105 : 21 = 5

5 x 2 = 10

Պատ․՝ Ջեք — 3 կգ կեր

Արջի — 6 կգ կեր

Ջոնի — 12 կգ կեր

Արսեն Մինասյան 

Խնդիր 3

Գայլը որոշեց, որ ամենօր ուտի 2 այծ: Քանի այծ կերավ, եթե հուլիս ամիսն էր:  Մեկ էլ սենց բան եղավ՝ հուլիս ամսվա մեջ երեք օր գայլին չհաջողվեց այծ բռնել և գայլը այդ երեք օրը սոված մնաց։

 

Խնդիր 4

Իքնաթիռում կային բոլոր կենդանիները: Իքնաթիռը վթարի է ենթարկվում: Ո՞ր կենդանին կփրկվի:

Իմ կարծիքով կփրկվեին միայն մկները, որովհետև մուկը շատ փոքրմարմին ունի և չի բաժանվի մասերի, իսկ օրինակ փիղը կբ

 

Լիլիթ Մինասյան

Խնդիր 5

Ձիերը ուտում են՝ խնձոր, աղացա գարի, խոտ, գազար: Ձիու քաշը լինում է 300-700 կգ: Նրանք ապրում են 25-30 տարի։  Ձին մեկ օրում ուտում է խոտ 9-10 կգ : Այսօր նրան տվեցին 12 կգ խոտ:  Ինչքա՞ն խոտ մնաց ձիու կերածից:

Խնդիր 6

Ձիու լայնությունը  1 մետր է:  Քանի սանտիմետր է ձիու լայնությունը։

 

Իսկ հիմա մեր դասագրքից․

Ի՞նչ է նշանակում ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար։  Գրիր օրինակներ։

Ի՞նչ է նշանակում ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ։  Գրիր օրինակներ։

Էլեկտրոնային գիրք – 926, 934, 937,  949 – 951, 963։

Սովորական դասագիրք – 1025, 1033, 1036, 1049 – 1051, 1064 ա։

0

МАМИНЫ РУКИ ЗАДАНИЕ

       1. Подберите синонимы к словам : и составьте с ними предложения: 

нехороший — плохой

Наш доктор очень плохой.

ссорилась — ругались

Я ругалась с сестрой.

больна — заболела

Моя учительница заболела.

закричала — крикнула

Мая младшая сестра очень громко крикнула.

неожиданно — вдруг

И вдруг я потерялось в лесу.

2. Подберите антонимы к словам  и составьте с ними предложения.

несчастный — счастливая

Мая мама очен счастливая, потому что я получила десятку от русского языка.

лёгкие — тяжелые 

Мой чемодан очень тяжелый.

добрые — Плохие

Они очень плохие дети, для того и я наказала их. 

грустно — весело

Я очень веселая девочка.

  Выучите наизусть стихотворение                                                                           «Мама – самый лучший друг»
Обойди весь мир вокруг,
Только знай заранее:
Не найдешь теплее рук
И нежнее маминых.
Не найдешь на свете глаз
Ласковей и строже.
Мама каждому из нас
Всех людей дороже.
Сто путей, дорог вокруг
Обойди по свету:
Мама – самый лучший друг,
Лучше мамы – нету!

0

22.01-25.01

5-2

Слова в скобках напишите во множественном числе.
Горные (озера), наши (села), новые (платья), старые (письма), большие
(озера), высокие (окна), глубокие (моря), зелёные (поля).
Спишите. Слова в скобках напишите во множественном числе.
1. По голубому небу плыли белые (облака). 2. В нашем краю красивые
(озера). 3. Наши (окна) выходят во двор. 4. В шкафу висят новые (платья).
5. Зимой птицы устраивают снежные (гнезда). 6. Нас ждут интересные
(дела).
Впишите вместо точек подходящие слова.
1. Моя сестра часто пишет письма . 2. Осенью все птиц пустеют. 3. Зимой животные
замерзают. 4. В саду растут высокие деревья  . 5. Наши цветы красивые.
Составьте из данных слов предложения и запишите их.
1. Я очищаю свою землю.

Всю, белый, пушистый, укрыл, снег

2. деревьях, снег, На,
лежит 3. животных, Снег, от, холода, спасает 4. снежный, покров, Растениям,
зимой, необходим 5. день, 21 декабря, семь, продолжается,часов
Прочитайте стихотворение С. Михалкова о временах года, выучите отрывок, который относится к зиме.

Зима приходит ненароком,
По всем статьям беря своё.
Она должна уж быть по срокам,
А вот, поди ж ты, – нет её!
И вдруг, однажды, спозаранку,
Взглянул в оконное стекло –
И видишь „скатерть-самобранку” –
Везде, вокруг, белым-бело…

Весна приходит постепенно                                                                                                             В полях неслышно тает снег,                                                                                                     Побег из ледяного плена                                                                                                             Готовит тайно воды рек.                                                                                                               Уж по ночам не те морозы,                                                                                                               И вот уже летит скворец                                                                                                                  В свой домик на стволе берёзы…

Весна. Зиме конец!
А за Весной приходит Лето,
За Летом Осень в свой черёд,
И вновь Зима. И снова где-то
Весна торопится в поход

ненароком – случайно                 спозаранку – рано
по всем статьям – во всём           в свой черёд – в свою очередь

0

ՏՅԱՐՆԸՆԴԱՌԱՋ ԿԱՄ ՏՐԸՆԴԵԶ

trndez
Տոնը նշվում է փետրվարի 14-ին, երբ դեռ ձմեռ է և սարերում ձյուն է նստած: Համընկնում է կաթոլիկ սբ.Վալենտինի տոնի հետ:
Տրնդեզ տոնն ավանդույթի շարունակման օրինակ է: Նախկինում այն հեթանոսական, կրակապաշտական տոն է եղել և քրիստոնեացվել է Հայ առաքելական եկեղեցու կողմից:
Տրնդեզը Հայաստանում նշում են արդեն մի քանի հազար տարի: Մի ավանդության համաձայն, ի սկզբանե այն նվիրված է եղել Տիրին` գրչության, դպրության, իմաստության, գիտելիքի, արվեստի հովանավոր աստծուն: Ընդունված է կարծել, որ տոնի անվանումը թարգմանվում էր` «խոտի դեզ վառել Տիրի պատվին»: Որոշ մասնագետներ կարծում են, որ Տրնդեզ բառը նշանակում է դիզված կրակ: Հեթանոսական մի այլ  ավանդությամբ տոնը խորհրդանշել է Վահագն աստծու ծնունդը, երբ երկունքը տևել է քառասուն օր: Վահագնի ծնունդը տեղի է ունեցել բոցերի մեջ, որոնցից քուրմը կրակ է վերցրել եւ հեթանոս համայնքի համար խարույկ վառել: Խարույկի շուրջ հեթանոսների տոնակատարության ժամանակ նորահարսները թռչում են կրակի վրայով՝ Վահագնի նման արու զավակներ ծնելու ունակություն ձեռք բերելու ակնկալիքով: Մեկ այլ վարկածով՝ տոնը նվիրված է եղել Միհր աստծուն եւ կապված է կրակի պաշտամունքի հետ: Տոնի նպատակն է եղել կրակի միջոցով ազդել սառնամանիքների վրա եւ հմայական ճանապարհով ուժեղացնել արեւի ջերմությունը:
Հայաստանում քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն ընդունելուց հետո տոնի անունը փոփոխություններ է կրել, «Տեարնընդառաջ»-ը թարգմանվում է` առաջ գնալ, հանդիպել Տիրոջը:

Տոնը նշում է Աստծո հետ հանդիպման հանդիսավոր ժամը: Երբ Հովսեփը և Մարիամը քառասնօրյա Հիսուսին տարան տաճար` Տիրոջը նվիրելու: Այնտեղ էր Սիմոն անունով մեկը, որին խոստացվել էր մահ չունենալ, մինչ Օծյալ Փրկչի գալը: Նա ընդառաջ եկավ և գրկեց ու օրհնեց մանուկ Հիսուսին:
Տոնը նշվում է փետրվարի 14-ին (հունվարի 6+40օր): Կատարվում են Գարնան Հրավերքի արարողություններ: Պատանի տղաներն ու աղջիկները նախօրոք պատրաստում են փայտ և վառելիք: Ամենամեծ խարույկը վառվում է նախօրեին եկեղեցու բակում: Այդ խարույկից տղաները կրակ են տանում իրենց բակերում խարույկ վառելու համար: Այնպես, ինչպես պայթում են առաջին բողբոջները և առաջին ծիլերը դուրս են գալիս հողից, բռնկվող կրակը բարձրանում է երկինք:
Արարողության իմաստը ապագա բերքին ճանապարհ հարթելն է: Որպեսզի դաշտերում ցորենն առատ լինի, այգիները պտղառատ լինեն, որպեսզի տնային կենդանիներն ու թռչունները շատ ձագեր ունենան: Տղաներն ու աղջիկները փայտ են գցում խարույկին և իրենց բարի մտքերը հաստատելու համար, թռչում են կրակի վրայով: Երիտասարդ հարսները թռչում են կրակի վրայով, որպեսզի տարին հաջող լինի և ծնվեն երեխաներ: Սա փորձություն է ոչ միայն համարձակների, այլ նաև մաքուրների և բարի սիրտ ունեցողների համար: Խարույկի վրայից չի հաջողվում թռչել նրանց, ում սիրտը բարի չի, իսկ մտքերը կեղտոտ են: Խարույկի մեջ են նետվում ամեն տեսակի անպետք իրեր և ամենազոր կրակը մաքրում է մարդկանց տները անպիտան իրերից, ոչնչացնում է օձերին և կարիճներին, ամոքում է կարիքավորներին, տաքացնում և ապաքինում հիվանդներին: Իսկ երեկոյան, արդեն մարող կրակի շուրջ պարում և զանազան խաղեր են խաղում տղաներն ու աղջիկները:
Տրընդեզի խարույկի մոխիրը թափում էին տան չորս անկյուններում, որ օջախը ‹‹բարաքյաթով›› լինի: Մոխիրը կարող էին լցնել կճուճների վրա, որ դրանք միշտ առատ լինեն, հավաբներում, որ հավերը ձու ածեն, գոմերում, որ անասունները չհիվանդանան: Մոխիրը շաղ էին տալիս արտերում, տանում էին այգի ու թաղում հողում, որ ծառերը պտղատու լինեն:
Այս տոնն այսօր էլ նշվում է մեծ շուքով, շարունակում է ապրել ի շնորհիվ հայի ազգայինը պահպանելու բնազդի, ընտանիքի և հավատի նկատմամբ հատուկ ակնածանքի և վերաբերմունքի: Պատահական չէ, որ բարեկամներն ու մտերիմները հավաքվում են նորապսակների տանը, ընծաներ են պարգևում և նվերներ, որոնք երիտասարդ զույգերը պետք է օգտագործեն համատեղ կյանքում:
Երջանիկ կհամարվի այն ճանապարհորդը կամ հնագույն երկրի այն հյուրը, ով իր այցելության համար կընտրի տարվա հենց այս ժամանակը: Եթե Դուք կտեսնեք բակերում այրվող խարույկներ և շուրջպար բռնած մարդկանց, իսկ կենտրոնում երիտասարդ զույգի, ապա կարող եք համարձակ մոտենալ: Տյարնընդառաջը հյուրաշատ տոն է, այստեղ ուրախ են ամեն եկողի համար: Հարազատներն ու բարեկամները շուրջպար են բռնում, երիտասարդներին առնելով շրջանի մեջ, ի նշան իրենց նվիրվածության ու հավատարմության: Իսկ երբ զույգի վրա հացահատիկի տարբեր տեսակներից «անձրև» կթափվի, մի զարմացեք: Սկեսուրն է այդ կերպ իր նորապսակներին առատ կյանք մաղթում:
Արարողության գագաթնակետը խարույկի վրայով երիտասարդների թռչելն է, և հաջողության նշան է, եթե հարսի կամ փեսայի զգեստին կրակ կպչի: Դա նշանակում է, որ բոլոր չար աչքերն ու մտքերը այրվեցին զգեստի հետ մեկտեղ:
Նրանցից հետո խարույկի վրայով թռչում են բոլորը: Եվ այդպիսով Դուք ոչ միայն ականատեսն եք դառնում, այլ նաև հնագույն արարողության մասնակիցը:
Կարդացեք նաև

0

26.09.2016թ.
Պարապմունք 9:
Օրվա ակտիվ աշխատող` Հայկ, Ալֆրեդո,Մինաս
Կրկնողություն:
Թեմա` Տարբեր կարգի գործողություններ պարունակող  արտահայտություններ:
Բազմանիշ թվի թելադրություն:
1.Հաշվի’ր, ուշադրություն դարձնելով գործողության կարգին
3200-255:5=
2401-(240+60):300=
1205×2+900:300=
2.Առաջադրանք դասագրքից, համար` 47 ա, բ, 58:

0

22.01-25.01

Слова в скобках напишите во множественном числе.

Горные озера, наши сели, новые платья, старые письма, большие
озера, высокие окна, глубокие (море), зелёные (поле).
Спишите. Слова в скобках напишите во множественном числе.
1. По голубому небу плыли белые (облако). 2. В нашем краю красивые
(озеро). 3. Наши (окно) выходят во двор. 4. В шкафу висят новые (платье).
5. Зимой птицы устраивают снежные (гнездо). 6. Нас ждут интересные
(дело).
Впишите вместо точек подходящие слова.
1. Моя сестра часто пишет … . 2. Осенью … птиц пустеют. 3. Зимой …
замерзают. 4. В саду растут высокие … . 5. Наши … красивые.
Составьте из данных слов предложения и запишите их.
1. землю, Всю, белый, пушистый, укрыл, снег 2. деревьях, снег, На,
лежит 3. животных, Снег, от, холода, спасает 4. снежный, покров, Растениям,
зимой, необходим 5. день, 21 декабря, семь, продолжается,часов
Прочитайте стихотворение С. Михалкова о временах года, выучите отрывок, который относится к зиме.

Зима приходит ненароком,
По всем статьям беря своё.
Она должна уж быть по срокам,
А вот, поди ж ты, – нет её!
И вдруг, однажды, спозаранку,
Взглянул в оконное стекло –
И видишь „скатерть-самобранку” –
Везде, вокруг, белым-бело…

Весна приходит постепенно                                                                                                             В полях неслышно тает снег,                                                                                                     Побег из ледяного плена                                                                                                             Готовит тайно воды рек.                                                                                                               Уж по ночам не те морозы,                                                                                                               И вот уже летит скворец                                                                                                                  В свой домик на стволе берёзы…

Весна. Зиме конец!
А за Весной приходит Лето,
За Летом Осень в свой черёд,
И вновь Зима. И снова где-то
Весна торопится в поход

ненароком – случайно                 спозаранку – рано
по всем статьям – во всём           в свой черёд – в свою очередь