0

20.08.2018

Դասարանում 
Գրաբար

Լավ է կոյր աչօք, քան կոյր մտօք:

Կարդա այսպես.

լաւ — լավ

կոյր — կույր

Բառարան

աչօք — աչքով

մտօք — մտքով

Հարցեր և առաջադրանքներ

Նախադասությունը ժամանակակից հայերեն (աշխարհաբար) դարձրու: Գրաբար ևաշխարհաբար նախադասությունները բարձրաձայն կարդա՛: Քո կարծիքով ո՞ր դեպքում է այնավելի գեղեցիկ հնչում:

Լավե կույր աչքով, քան կույր մտքով:

Իմ կարծիքով Գրաբարով ավելի գեղեցիկ և խորհրդավոր կերպով է հնչում:

Կոյր մտօք արտահայտությունն ինչպե՞ս ես հասկանում: Դրա հակառակ իմաստնարտահայտող բառը կամ բառակապակցությունը գտիր:

Կոյր մտօք արտաայտությունը նշանակում է ունենալ կույ միտք, ոչ մի բան չհասկանալ, անխելք լինել:

Մարդը կարո՞ղ է սրտով կույր լինել (գրաբ. կլինի` կոյր սրտիւ):

Այո իհարկե: Հենց անխիղճ ու չար մարդիկ են ունենում կույր սրիտ: Իսկ ավելի հասկանալի տարբերակով կարելի է ասել անսիրտ:

Լավ է կոյր աչօք, քան կոյր մտօք նախադասության իմաստն աշխարհաբար քանի՞ ձևովկարող ես արտահայտել:

Լավ է կույր աչքով, քան կույր մտքով:

Ավելի լավ է կույր աչք ունենալ , քան կույր միտք:

Լավե կույր աչքով լինես, քան կույր մտքով:

Լավ է կույր լինես, քան միտքդ կույր լինի:

Ինչպե՞ս ես հասկանում այս նախադասությունը (նախադասությունն ազատ և ընդարձակփոխադրիր):

Այս նախադասությունը կարծես փոքրիկ և կարճ առակ լինի, մի քանի բառ է, բայց շատ մեծծ իմաստ է արտահայտում:

Լաւ է մանուկ աղքատ եւ իմաստուն, քան զթագաւոր ծեր եւ անմիտ:

Կարդա այսպես.

լաւ — լավ

զթագաւոր — ըզթագավոր

(Նկատեցի՞ ր` ինչպես է կարդացվում ւ տառը:)

Բառարան

Քան զթագաւոր — քան թագավորը

Հարցեր և առաջադրանքներ

Գրաբարում «եւ» բառն ուներ նաև այսօրվա «բայց» բառի իմաստը: Քո կարծիքով. այստեղպետք է և՞, թե՞ բայց փոխադրել: Իմաստային ի՞ նչ տարբերություն կա այսարտահայտությունների միջև` աղքատ և իմաստուն մանուկ — աղքատ, բայց իմաստունմանուկ:

Իմ կարծիքով պետք է (եւ) — ը որպես բայց կարդալ, այդպես ավելի ճիշտ է ստացվում նախադասությունը:  Այստեղ տարբերություն չկա, գրեթե նույն իմաստն էն արտահայտում:

Նախադասության մեջ հակառակ իմաստ ունեցող բառերը գտի՛ր և զույգ — զույգ դո՛ւրս գրիր:

Մանուկ — ծեր

աղքատ — թագավոր

անմիտ — իմաստուն

Եթե կարող ես, շրջի՛ր նախադասության իմաստը, թող գրաբար լինի`

Ծեր և անմիտ թագավորն ավելի լավ է, քան աղքատ, բայց իմաստուն մանուկը: Որպեսզի նախադասությունդ ճիշտ լինի, զ մասնիկը (նախդիրը) դիր քան — ին հաջորդող բառի վրա:

Ծեր և անմիտ թագավորն ավելի լավ է, քան զաղքատ, բայց իմաստուն մանուկը:

Реклама
0

  1. Նշված շարքերից որո՞ւմ են կոտորակները աճման կարգով դասավորված:

ա/    1/10; 1/5; 1/2

բ/     1/2; 1/10; 1/5

գ/     1/10; 1/2; 1/5

դ/      1/2; 1/5; 1/10

661

2.  Արմենը ունի երեք վերնաշապիկ, երեք զույգ նասկի և երեք տաբատ:  Քանի՞ տարբեր ձևերով/համադրություններով Արմենը կարող է հագնվել:

661

10 ձևերով։

 

3.  15 երեխա մասնակցեց մաթեմատիկական մրցույթին:  Երեխաների քանակը ովքեր Աննայից ավելի հաջող էին գրել վեց անգամ ավելի քիչ էր քան այն երեխաների քանակը ովքեր Աննայից ավելի վատ էին գրել:  Ո՞րերորդ տեղում էր Աննան:

Լուծում

15 – 6 = 9

Պատ․՝ Աննան գրավել է 9 տեղը։

4. Անահիտը ապառիկով հեռախոս է գնել:  Առաջին ամիսը վճարել է $9, երկրորդ ամիսը՝ $19, երրորդ ամիսը՝ $29, իսկ մնացած ամիսները երրորդ ամսվա չափ:  Տարվա կտրվածքով քանի՞ դոլար է վճարել Անահիտը:

5.  Ո՞ր պատկերը ունի 20 քառակուսի միավոր մակերես:

661

D Տարբերակը

6.  90 -ը 7 -ի բաժանելիսի քանի՞ մնացորդ է մնում:

Մնում է 6 մնացորդ։

7. The letter “o” is used … times in this sentence.

a) four

b) two

c) many

d) one

8. Կատակ խնդիր

Երևանի կենդանաբանական այգու ակվատեռարիումում կա մի տեռարիում, որտեղ հինգ մետրանոց ցանցանախշ պիթոնը հաշտ ու համերաշխ ապրում է տասից ավել կասպիական և կարմրականջ կրիաների հետ:  Երբեմն կրիաների վրայով է սողում`լավ ճզմելով իր մարմնի ծանրությամբ, երբեմն էլ ջրում միասին լողում են, իսկ ավելի հաճախ օձը մի անկյունում կծկված պառկում է:  Առ այսօր բոլոր կրիաները կենդանի են, իսկ օձն էլ միշտ կուշտ:  Ինչպե՞ս կարող է սա այսպես լինել:

0

19.08.2018

Դասարանում 
Գրել շարադրություն ,,Ուզում եմ փոխել,, վերնագրով: Տեղադրել բլոգում:

 3.Նախադասություններն ավարտի՛ր:

Մի ափսե ճաշ տաքացնելու համար խարույկ վառելը ձեռնտու չէր, չնայած ես չեմ խնայի և կտաքացնեմ քանի որ հյուր է գալու մեր տուն:

Մի ափսե ճաշ տաքացնելու համար խարույկ վառելը ձեռնտու չէր, իսկ մի բաժակ տաքացնելունը ձեռնատու էր:

Մի ափսե ճաշ տաքացնելու համար խարույկ վառելը ձեռնտու չէր, բայց նրա համար ես ամեն ինչ կանեմ:

Մի ափսե ճաշ տաքացնելու համար խարույկ վառելը ձեռնտու չէր, որովհետև փայտի պակաս կլիներ ձմռան կեսին:

Մի ափսե ճաշ տաքացնելու համար խարույկ վառելը ձեռնտու չէր, և պետք էլ չէր քանի որ մեր հյուրը արդեն գնացել էր:

  1. Փակագծերումտրված գոյականները գրի՛ր պահանջվող ձևով (հոլովով):

Մարդիկ վաղուց են միջոցներ փնտրում վատ տեսողությունը լավացնելու համար:  Վերջապես հայտնագործվեց ակնոցը՝ ապակուց պատրաստված առաջին օպտիկական գործիքը: Ժամանակակից ակնոցը երկար  ու  դժվարին  ճանապարհ  է  անցել,  թեև  հիմա  մեզ  թվում է, թե հնարավոր չէ պատկերացնել տեսողությունը լավացնելու ավելի հասարակ գործիք: Ակնոցի նման  միբան հնարել էին  դեռևս Հին Հռոմում:  Հայտնի է, որ գլադիատորների կռվի  սիրահար Ներոն կայսրը կարճատես էր: Կրկեսում տեղի ունեցող  ամեն ինչը  լավ տեսնելու  համար նա օգտվում էր թափանցիկ զմրուխտից պատրաստված մեծ ոսպնյակներից:

Տնային աշխատանք
Մանրամասներ Սարոյանի կյանքից . կարդալ տեքստը 
Իմ Սարոյանը. ինչպիսի մարդ էր Սարոյանը, բնութագրիր հեղինակին՝ ըստ քո կարդացած ստեղծագործությունների, ո՞ր ստեղծագործությունը հավանեցիր, ինչո՞ւ: (7-8 նախադասություն):

0

18.09.2018

Դասարանում
1. Յուրաքանչյուր շարքի չորս բառերն ի՞նչ ընդհանուր հատկանիշ ունենոր այդ շարքի միբառը չունի:

ա) Ճանապարհ  բ) Արձան  գ) Ըմբոստ

խոնարհ        վրձին               ընդարձակ

աշխարհ        զարդ                ընդդիմադիր

խորհուրդ       զվարթ            ընձուղտ

շնորհք         վարձ                  ըմբռնելի

  1. Կետերիփոխարեն գրի՛ր ուն կամ յուն ածանցը:

Քամին խաղում էր պաղպաջյուն ալիքների հետ:

Դողդոջյուն ձայնը մատնեց, որ վախենում է:

Սիրով էր տանում հիվանդի քրթմնջունն ու բողոքը:

Ջրի ճողփյուն լսվեց. ուրեմն մոտեցել ենք:

Դալար սաղարթի սոսափյունը խաղաղություն էր բերում:

Մոտիկից լսվող ճարճատյունն անակնկալի բերեց բոլորին:

Տնային աշխատանք 

Գրի՛ր շարադրություն ,,Ո՞ր գրքում կուզենայի ապրել,, վերնագրով: Շարադրությունը տեղադրել բլոգում, ուղարկել իմ էլ. փոստին:

Որ գրքում Կուզենայի ապրել

Ես կուզենայի ապրել << խորհրդավոր պարտեզ գրքում >>: Այդ գրքի փորիկ աղջիկը կուզենայի լինել որը խորհրդավոր պարտեզում Դիքոն անունով տղայի հետ կենդանացնում էր այն: Քանի որ ես շատ եմ սիրում մենակ մնալ ինչ որ տեղ, այդ պարտեզում ես գրեթե ամբողջ ժամանակս մենակ կանցկացնեի: Կխաղայի, կվազվզեի, ինչ որ զբաղմունք ինձ համար կգտնեի, կամ էլ Դիքոնի հետ կխաղաի: Մարթան այնտեղի սպասուհին ինձ հետ ամեն օր կխոսեր կպատմեր իր մայրիկի մասին: Ճիշտ է մի քիչ կտխրեի որ մայրիկ ու հայրիկ չունեմ, բայց դա հետո կանցներ: Վերջիվերջո երբ մեծանայի կճամբորդեի ամբողջ աշխարհով:

0

Թեստային Աշխատանք

  1. Որոնք են կոչվում քիմիական երևույթներ: Բնութագրել քիմիական ռեակցիայի ընթացքը, որ երևույթներով է այն զուգորդվում:

Քիմյական երևույթ է կոչվում այն ժամանակ երբ երկու նյութ խառնվում են իրար և ուրիշ նյութ է ստացվում:

Օր. Սոդա և մածունը խառնում ենք իրար փրփուր է աաջանում.

Սոդայաջուրը և լիմոնի աղը խառնում ենք իրար:

2. Ներքոհիշյալ շարքից ընտրել քիմիական, թե ֆիզիկական երևույթ է.

  • սառույցի հալվելը — ֆիզիկական
  • երկաթի ժանգոտվելու երևույթը — ֆիզիկական
  • նավթի այրումը — ֆիզիկական
  • մածունի և սոդայի թոխազդեցությունը — քիմիական
  • կայծակը և ամպրոպը — ֆիզիկական

 

3. Ինչ գազ է արտադրվում փայտի այրման ժամանակ:

Ածխաթթու գազ:

 

4. Ինչ պետք է անել հրդեհը հանգցնելու համար:

վրան լցնել ջուր կամ ավազ:

5. Որ երևույթներով է զուգորդվում այրումը: Ինչ ենք դիտում այրման ժամանակ:

Բոց, կրակ, ջերմություն, ածխաթթու գազ:

0

Ուզում եմ փոխել

Ես շատ կուզենայի փոխել մարդկանց բնավորությունը: Որոշ մարդիկ ունեն շատ հաճելի բնավորություն ունեն, բայց կան նրանք ում ներկայությունը ազդում է բոլորի վրա: Օրինակ ես մի ընկերուհի ունեի, սկզբում նա շատ լավ աղջիկ էր , բայց երբ մի օր նրան հանդիպեցի հասկացա որ էլ չեմ ուզում նրա հետ շփվել: Քանի որ նրա ներկայությունը ազդում էր ինձ վրա: Նա անընդհատ վատ բաեր էր օգտագործում, բոլորին վիրաորում էր, այդ թվում նաև ինձ : Դրա համար ես նրա հետ շատ լուրջ զրույց ունեցա ասելով նրան, որ ինչը նա անում է ինձ դուր չի գալիս: Փորձեցի նրան փոխել, բայց ինձ մոտ չստացվեց և ես նրան ասեցի որ էլ չեմ ուզում նրա հետ շփվել: Չգիտեմ կարող է մի օր նա փոխվի ու ետ վերադառնա: Այսպիսի օրինակով ես կուզենայի վերացնել այսպիսի բնավորություն ունեցող մարդկանց: